Vítejte na SuperCraft herním portále

  Příkazy hráčů

 • /spawn - Portne Vás na Spawn
 • /help - nápověda
 • /register <heslo> <heslo> - zaregistruje vás ( místo <heslo> dejte svoje heslo! )
 • /login <heslo> - přihlásí vás ( místo <heslo> dejte svoje heslo! )
 • /balance - zjistí stav vašeho účtu
 • /pay [hráč] [částka] - pošlete hráčovi částku peněz ( místo [hráč] dejte jméno hráče a místo [částka] dejte částku )
 • Příkazy pro VIP

 • /repair all - opraví všechny věci v inventáři - zatím nefunguje
 • /heal - doplní celý hlad a celý život
 • /afk - pozorníš hráče , že nejsi přítomný
 • /back - vrátíš se na místo smrti ( nedoporučuji , pokud jste zemřeli v lávě :)
 • /setwarp NAZEV - nastavíte teleportační místo , na které se mohou všichni portovat příkazem /warp NAZEV
 • /getpos - pizice na které se nacházíš
 • /help - pomůže s příkazama
 • /near - hráči v okolí ( vhodné při PvP boji ! )
 • /delhome - smaže určený domov
 • /bigtree - vytvoří obrovský strom
 • /enchant - encahntovaní itemů ( určený Item mějte v ruce ! )
 • /feed - doplnění hladu
 • /god - nesmrtelnost Zap/Vyp
 • /hat - dá určený block na hlavu ( musíte ho mít v ruce ! )
 • /ptime - čas hráče
 • /tree - vytváří strom
 • /workbench - crafting vždy u sebe
 • /compass - compass vždy u sebe
 • /clearinventory - smaže věci s inventáře
 • a+ VIP před jménem
 • portovat příkazem /warp NAZEV

  Aktualizováno administrátorem FibbsCZ / Rubi_CZ dne 22.01.2013 21:23

  Příkazy Residence

  Vytvoření a nastavení residence

  Příkazy na vyznačení území

  K vybrání území na ochranu můžete použít dřevěnou sekeru a kliknout levým tlačítkem na začátek uhlopříčky a pravým na její konec. Když kliknete sekerkou 2x ve stejné rovině vyberete 2D plochu Když kliknete sekerkou 2x ale v různých výškách vyberete 3D prostor

  /res select expand [počet_kostek] – vybere vámi zadaný počet kostek, ve směru kterým se díváte
  /res select chunk – vybere na ochranu celý chunk
  /res select size – zobrazí velikost označeného území
  /res select vert – vaši plochu vybranou sekerkou ochrání od bedrocku po nebe

  Příkazy na vytváření residence

  /res area [add/remove] <residence> [areaID] – přidá nebo odebere území do residence
  /res create [název_residence] – vytvoří residenci se zadaným názvem
  /res remove [název_residence] – odstraní vaši residenci
  /res removeall – odstraní všechny vaše residence
  /res subzone <název_residence> [název_subzony] – vytvoří subresidenci ve vaší residenci.

  Doplňující příkazy na residence

  /res area list [název_residence] - vypíše všechna území spadající do residence
  /res area listall [název_residence] – vypíše území a jejich souřadnice pro residenci
  /res current – show zobrazí info o residenci v níž se právě nacházíte
  /res info < název_residence > – vypíše info o vámi zvolené residenci
  /res list – vypíše seznam residencí které vlastníte
  /res listall – vypíše seznam všech residencí
  /res limits – vypíše důležitá omezení pro tvorbu residencí
  /res sublist – vypíše seznam vašich subresidencí

  Příkazy na používání vlajek

  /res lset < název_residence > [blacklist/ignorelist] [material] – přidá/odebere materiál z residenčního blacklistu/ignorelistu - tzn. materiál co nemůžete v dané res. použít
  /res lset < název_residence > info – vypíše nastavení residenčního blacklistu/ignorelistu
  /res pset < název_residence > [jméno_hráče] [vlajka] [true/false/remove] – nastaví na hráče vybranou vlajku(název residence lze vypustit, pokud v ní stojíte)
  /res set < název_residence > [flag] [true/false/remove] – nastaví na residenci vybranou vlajku. (název residence lze vypustit, pokud v ní stojíte)

  Flagy!!

  <animals> Ovládání spawnování zvířat. True = povolí spawnování, false = zakáže spawnování. Zvířata zahrnují: Slepice, kráva, prase, ovce, vlk.

  <bucket> Ovládání používání kbelíků. True = povolí použití, false = zakáže použití.

  <build > Ovládání stavby (pokládání a rozbíjení bloků). True = povolí stavění, false = zakáže stavění.

  <container> Ovládání schopnosti přístupu s inventářem do: beden, dispenserů, pecí.True = povolí přístup, false = zakáže přístup (je potřeba povolit přístup také v pluginu /lwc.

  <creeper> Ovládá exploze creeperů. True = creeper vybouchne a poškodí jak hráče,tak bloky, false = creeper nezpůsobí žádné škody jak hráči tak blokům. Neslouží k zakázání spawnování creeperů.

  <damage> Ovládá všechna zranění hráčů v residenci. True = poškození je udělováno normálně, false = ochrání před veškerým zraněním

  <destroy> Ovládá schopnost rozbíjet bloky. True = povolí rozbíjení bloků, false = zakáže rozbíjení bloků. Má vyšší prioritu než vlajka „build“.

  <firespread> Ovládá šíření ohně. True = povolí šíření ohně, false = zakáže šíření ohně.

  <flow> Určuje za jsou nebo nejsou pvoleny vlastnosti kapalin. True = povoleno, false = zakázáno. Vyšší prioritu mají vlajky „waterflow“ a „lavaflow“.

  <healing> Ovládá uzdravování hráčů v residenci. True = uzdravuje půl srdíčka za sekundu, false = klasické nastavení uzdravování na serveru.

  <ignite> Ovládá zapalování. True = povolí zapálení, false = zakáže zapálení.

  <lavaflow> Určuje zda láva poteče nebo ne. True = láva se normálně rozlévá, false = láva se nerozteče ze zdrojového bloku. Má vyšší prioritu než vlajka „flow“.

  <monsters> Ovládá spawnování monster. True = povolí spawnování, false = zakáže spawnování. Monstra zahrnují: Creeper, Giant, Monster (lidský mob/Steve), Kostlivec, Pavouk, Zombie, Pigman, Jezdec na pavoukovi.

  <move> Ovládá možnost pohybu po residenci. True = pohyb je povolen, false = zakáže vstup do residence.

  <piston> Ovládá používání pístů(pistonů). True = pistony fungují normálně, false = pistony nefungují.Neovlivňuje pokládání a rozbíjení pistonů..

  <place> Ovládá pokládání bloků. True = povolí pokládání bloků, false = zakáže pokládání bloků. Má vyšší prioritu než vlajka „build“

  <pvp> Ovládá PVP. True = povolí PVP v residenci, false = hráči nemohou útočit naostatní hráče a ochočené vlky v residenci

  <subzone> Ovládá vytváření subrzónu v residenci. True = povoleno, false = zakázáno. Pokud je použito na residenci, povolí/zakáže vytváření subzón v residenci.

  <tnt> Ovládá exploze TNT. True = TNT vybuchne a poškodí jak hráče, tak bloky, false = TNT nezpůsobí poškození jak hráči, tak blokům. Neovlivňuje pokládání nebo rozbíjení TNT

  <tp> Ovládá teleportaci v residenci. True = povolí teleportování do residence, false = zakáže teleportování do residenceMísto kde se po teleportaci hráč objeví je dáno příkazem /res tpset

  <use> Ovládá schopnost použití/přístupu do objektů v residenci. True = normální nastavení serveru, false = zakáže používání/přístup. Objekty zahrnují: dveře, bedny, pece, dispensery, páky, tlačítka, tlakové spíací destičky atp.Má vyšší prioritu než vlajka „container“

  <waterflow> Ovládá tok vody v residenci. True = voda se roztéká normálně, false = voda se neroztéká ze zdrojového bloku.Má vyšší prioritu než vlajka „flow“

  Nastavení vlajek=flagů na residenci

  /res set [název_residence] [název_flagy] true/false

  Nastavení vlajek/flagů na hráče

  /res pset [název_residence] [nick] [název_flagy] true/false

  Doplňující příkazy


  /res default [název_residence] – vrátí vlajky v residenci na defaultní nastavení.
  /res message [název_residence] [enter/leave] [zpráva] – nastaví uvítací/loučící zprávu (název residence lze vypustit, pokud v ní stojíte)
  /res rename - [starý_název] [nový název] přejmenuje residenci. Pro přejmenování subzón platí pravidlo, že název subresidence se musí zapsat jako název_residence.název_subzóny
  /res tp [název_residence] – teleportuje vás do vámi zadané residence
  /res tpset – nastaví teleportační bod v residence(místo kam se portnete po použití příkazu /res tp [název_residence] )